Dialogo

Meerwaarde voor kinderen creëren

door ouders en beroepsopvoeders

met elkaar te verbinden

Wij willen de dialoog tussen ouders en beroepsopvoeders versterken. Omdat we zo met name de pedagogische en educatieve samenwerking kunnen bevorderen in kinderopvang en primair onderwijs.

Ieder kind heeft een eigen unieke ontwikkelingsbehoefte. Onderzoek heeft aangetoond dat samenwerking tussen de verschillende opvoeders de ontwikkeling van kinderen echt ten goede komt. Samenwerking betekent in dit verband niet alleen het uitwisselen van belevenissen van het kind. Maar ook het uitwisselen van ideeën over pedagogische aanpak en informatie over de ontwikkeling. Samenwerking zorgt voor het bundelen van krachten en verrijkt de opvoedsituatie.

In een dialoog hebben beide partijen een eigen inbreng. Zij zijn bereid hun eigen ervaringen en inzichten met de ander te delen en willen van elkaar leren. Wij zetten ons vakmanschap in om deze dialoog te versterken.

Op deze website kunt u informatie vinden over het aanbod en de werkwijze van Dialogo.
Wilt u na uw bezoek aan deze website meer weten, hebt u suggesties voor ons? Wilt u onderzoeken hoe u de pedagogische samenwerking tussen ouders en professionals binnen uw eigen organisatie meer inhoud kunt geven? Bent u een ouder van een kind en wilt u binnen het kindercentrum of de school dit onderwerp bespreken? Dan komen wij graag met u in contact. U kunt ons bereiken via onze contactpagina.