Samenwerken met ouders

In het september-oktobernummer 2018 van BBMP verscheen een artikel van Ans Vermeulen over de samenwerking met ouders: artikel Ouderbetrokkenheid BBMP sep-okt 2018

Professioneel informeel samenwerken

Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (LPK) voegde in haar Bouwstenen de samenwerking met ouders toe als de 5e kernwaarde voor de kwaliteit van kinderopvang. Het opbouwen en onderhouden van een pedagogisch partnerschap met ouders is voor het LPK een essentieel element voor de kwaliteit van kinderopvang. Ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid, opvoedpartnerschap, pedagogisch partnerschap, …

Samenwerking met Kans kwadraat

De samenwerking met Kans kwadraat, die begon met de workshops voor Kober kinderopvang, krijgt een vervolg. De volledige training van Dialogo is sinds deze week ook opgenomen in het trainingsaanbod van Kans kwadraat.

Zeven workshops voor Kober Breda

Dialogo werkte samen met Kans Kwadraat aan een serie van 7 workshops. Alle pedagogisch medewerkers van de BSO’s van Kober kinderopvang in Breda zijn nu nog beter voorbereid op samenwerking en betekenisvolle dialoog met ouders. Contact met BSO ouders is minder vanzelfsprekend dan met de ouders van 0-4 jarigen. Ouders hebben nu immers ook met …

Contact met ouders is soms een puzzel (Coby Goederond)

Vanmiddag, als locatie leider, een leuke vergadering gehad met team Blauw. Een fijn team met veel inzet. Maar er blijft mij iets puzzelen in mijn hoofd. Vanmiddag ging het alweer over Jeroen. Er is niet echt een probleem met Jeroen, maar het loopt ook niet lekker. Jeroen is geen kind met …

Samenwerking op de peuterspeelzaal door Coby Goederond

Dat goeie samenwerking tussen ouders en pedagogische professionals belangrijk is, zal niemand ontkennen. Toch is de praktijk weerbarstiger en blijkt er meer nodig dan alleen goede bedoelingen. Zoals blijkt uit een hele gewone alledaagse situatie op de peuterspeelzaal bij de jarige Mark. ……Net de drukte van de vakanties achter de …

Pilot Dialogo

Dialogo zoekt kinderopvang organisaties die in aanmerking willen komen voor een Dialogo-pilot. De pilot bestaat uit een gezamenlijke training voor pedagogisch medewerkers en ouders. In de training staat de dialoog over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind centraal. Wilt u in aanmerking komen voor deze pilot, neem dan contact op met …