Professioneel informeel samenwerken

Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (LPK) voegde in haar Bouwstenen de samenwerking met ouders toe als de 5e kernwaarde voor de kwaliteit van kinderopvang. Het opbouwen en onderhouden van een pedagogisch partnerschap met ouders is voor het LPK een essentieel element voor de kwaliteit van kinderopvang. Ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid, opvoedpartnerschap, pedagogisch partnerschap, …

Contact met ouders is soms een puzzel (Coby Goederond)

Vanmiddag, als locatie leider, een leuke vergadering gehad met team Blauw. Een fijn team met veel inzet. Maar er blijft mij iets puzzelen in mijn hoofd. Vanmiddag ging het alweer over Jeroen. Er is niet echt een probleem met Jeroen, maar het loopt ook niet lekker. Jeroen is geen kind met …

Samenwerking op de peuterspeelzaal door Coby Goederond

Dat goeie samenwerking tussen ouders en pedagogische professionals belangrijk is, zal niemand ontkennen. Toch is de praktijk weerbarstiger en blijkt er meer nodig dan alleen goede bedoelingen. Zoals blijkt uit een hele gewone alledaagse situatie op de peuterspeelzaal bij de jarige Mark. ……Net de drukte van de vakanties achter de …