Samenwerken met ouders

In het september-oktobernummer 2018 van BBMP verscheen een artikel van Ans Vermeulen over de samenwerking met ouders: artikel Ouderbetrokkenheid BBMP sep-okt 2018

Samenwerking met Kans kwadraat

De samenwerking met Kans kwadraat, die begon met de workshops voor Kober kinderopvang, krijgt een vervolg. De volledige training van Dialogo is sinds deze week ook opgenomen in het trainingsaanbod van Kans kwadraat.

Zeven workshops voor Kober Breda

Dialogo werkte samen met Kans Kwadraat aan een serie van 7 workshops. Alle pedagogisch medewerkers van de BSO’s van Kober kinderopvang in Breda zijn nu nog beter voorbereid op samenwerking en betekenisvolle dialoog met ouders. Contact met BSO ouders is minder vanzelfsprekend dan met de ouders van 0-4 jarigen. Ouders hebben nu immers ook met …

Pilot Dialogo

Dialogo zoekt kinderopvang organisaties die in aanmerking willen komen voor een Dialogo-pilot. De pilot bestaat uit een gezamenlijke training voor pedagogisch medewerkers en ouders. In de training staat de dialoog over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind centraal. Wilt u in aanmerking komen voor deze pilot, neem dan contact op met …