Ons aanbod

Het aanbod van Dialogo is gericht op ouders en medewerkers in de kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. Het programma bestaat uit de volgende activiteiten.

Trainingen
Het hart van het programma bestaat uit een training waarin visie, kennis en vaardigheden van professionele en natuurlijke opvoeders met elkaar worden verbonden. Om dit te realiseren geven we de training bij voorkeur in company, voor een gemengde groep van ouders en professionals.

De training bestaat uit:

 • Een introductie voor het management, medewerkers en vertegenwoordigers van de ouders over de context van de training
 • Een inventarisatie van de leerwensen en wensen t.a.v. ontwikkeling en verandering
 • Het activeren van bestaande kennis en vaardigheden op het gebied van kinderlijke ontwikkeling en gespreksvaardigheden
 • Het aanbieden van nieuwe kennis en praktische voorbeelden
 • Het in de praktijk oefenen met vaardigheden, zowel binnen als buiten de training

Inhoudelijke onderwerpen die aan bod komen zijn

 • Kennis van kinderlijke ontwikkeling
 • De betekenis van pedagogisch partnerschap
 • De waarde van een gezamenlijk speelveld en samenwerking in de praktijk
 • Waarderende gespreksvoering
 • Elementaire kennis van feedback vragen, geven en ontvangen
 • Ik boodschappen geven en actief luisteren, versterken van de onderlinge communicatie

Ondersteunende activiteiten
Rondom de training bieden we activiteiten op maat aan voor:

 • Ouders en pedagogisch medewerkers en/of gastouders
 • Management, HRM, leidinggevenden

Het maatwerk-aanbod kan worden ingezet ter oriëntatie voor het management, als korte kennismaking voor een ouderavond of studiedag voor medewerkers of voor een themabijeenkomst voor ouders en medewerkers samen.
Dit is mogelijk in de vorm van:

 • Ouderavonden
 • Themabijeenkomsten (ouders en professionals)
 • Workshops tijdens studiedagen
 • Lezingen voor ouders
 • Oriënterende gesprekken voor management of HRM

Voor een compacte basisbeschrijving van de training zie Beschrijving training Dialogo.

Voor een korte beschrijving van de verschillende niveaus waarop in de training geoefend wordt, download hier: Oefenen met vaardigheden voor partnerschap tussen ouders en beroepsopvoeders voor partnerschap tussen ouders en beroepsopvoeders Hebt u specifieke vragen voor uw eigen organisatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met u mee wat in uw organisatie het beste aansluit bij de praktijk.