Wie zijn wij

Wij zijn Dialogo: Clarine de Leve, Coby Goederond en Ans Vermeulen. Wij zijn pedagogen die al jarenlang werkzaam zijn in de kinderopvang, het onderwijs en de zorg. Betrokken bij beleidsontwikkeling en dicht bij de beroepspraktijk, in de rol van trainer of coach van medewerkers en leidinggevenden.

Wij hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke visie op pedagogisch partnerschap tussen pedagogische professionals en ouders. In onze visie is het in het belang van kinderen om de verschillende opvoedmilieus met elkaar te verbinden. Deze verbinding vraagt om een dialoog tussen ouders en professional. Dat vraagt om meer dan alleen betrokkenheid van ouders bij de opvang of bij de school. En om meer dan alleen het informeren van ouders door de beroepsopvoeders over hoe het met het kind op school of op de opvang gaat.

De dialoog ontwikkelt zich

  • als er sprake is van oprechte wederzijdse nieuwsgierigheid tussen ouders en de beroepsopvoeder naar het perspectief en het opvoedend handelen van de ander
  • als er respect en waardering is voor elkaars overtuiging, behoeften en sociaal-culturele achtergrond
  • als ouders en beroepsopvoeders bereid zijn om van elkaar te leren en om het geleerde toe te passen in de eigen situatie
  • als er sprake is van praktische pedagogische en educatieve samenwerking tussen ouders en beroepsopvoeders
  • en alle betrokkenen zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid inspannen voor de ontwikkeling en het welbevinden van hetzelfde kind

Zo groeit een kind op in een omgeving waarin de volwassenen samen zorgen voor een stabiele ongedeelde wereld met optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor een kind. Ieder doet dit vanuit de eigen verantwoordelijkheid en eigen deskundigheid.

Het gaat bij Dialogo niet alleen om participatie of betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum of de school. Het gaat ook om de daadwerkelijke betrokkenheid van de beroepsopvoeder bij de opvoeding van een kind in de thuissituatie. Als ouders belangstelling en aandacht hebben voor de aanpak van de beroepskracht en de beroepskracht is oprecht nieuwsgierig naar het kind in de thuissituatie, ontstaat een verbinding tussen beide opvoedingsmilieus en een verbond tussen de opvoeders.